SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT ESPECIALITZATS

Des de fa més de 30 anys oferim serveis especialitzats a empreses, particulars i intitucions.

icoser

Serveis per a Empreses

Netaja i Manteniment per a empreses

 • Serveis generals de neteja i conservació: regular i periòdica
 • Neteja criogènica, neteja amb gel sec a -79º
 • Neteja i manteniment d’instal·lacions industrials: línies de producció, maquinària, filtres…
 • Fregats mecanitzats de grans superfícies comercials, esportives, logístiques o industrials
 • Neteja amb vapor
 • Prospecció, neteja i desinfecció d’aire condicionat
 • Neteja exterior: façanes, cobertes i servei anti-graffitis
 • Ordre i classificació d’elements i espais
 • Neteges verticals: vidres, rètols, persianes…
 • Rentat de: cortines, catifes, recobriments tèxtils, tapisseries, moquetes, sofàs
 • Neteja d’equips electrònics i ofimàtics
 • Neteja i manteniment de pàrquings
 • Jardineria i zones verdes
icoser

Serveis per a Particulars i Comunitats de Veïns

Netaja i Manteniment per a particulars i comunitats de veïns

 • Serveis generals de neteja i conservació
 • Neteja amb vapor
 • Neteja exterior: façanes, cobertes i servei anti-graffitis
 • Catifes: serveis de recollida i entrega a domicili
 • Serveis domèstics: Planxa, rentat…
 • Ordre i classificació d’elements i espais
 • Neteges verticals: vidres, persianes
 • Rentat de: cortines, catifes, recobriments tèxtils, tapisseries, moquetes, sofàs
 • Neteja i desinfecció d’aire condicionat
 • Neteja i manteniment de pàrquings
icoser

Serveis Especials de Neteja

Serveis tècnics que requereixen d'una maquinària i utillatges concrets

 • Neteja pantalles cinema
 • Neteja a fons de qualsevol espai
 • Neteja per obra nova o reformes
 • Neteja de zones afectades per sinistres, incendis o inundacions
 • Neteges per ultrasons de cortines venecianes
 • Neteja de piscines
 • Neteja d’embarcacions
 • Retirada i buidatge d’espais amb la seva gestió dels residus
 • Neteja amb ozó
 • Neteja interior dels “Doble vidre” (vidre i càmara)
 • Neteja de falsos sostres
icoser

Serveis Tècnics Professionals

Reparacions, Reformes, Arreglos, Retocs i Manteniments

Professionalitat, seguretat, control de qualitat, responsabilitat civil i social, classificació empresarial Grup U, Subgrup 1, categoria D.

 • Obra menor
 • Pintura
 • Restauració i sanejament
 • Soldadura i Planxa
 • Treballs de taller i reparacions
 • Jardineria i zones verdes