Serveis

Serveis de neteja i manteniment especialitzats des de fa més de 30 anys. Oferint serveis especialitzats a empreses i particulars i institucions.

Serveis per empreses

Neteja i manteniment per empreses.

 • Serveis generals de neteja i conservació: regular i periòdica
 • Neteja criogènica, neteja amb gel sec a -79º
 • Neteja i manteniment d’instal·lacions industrials: línies de producció, maquinària, filtres…
 • Fregats mecanitzats de grans superfícies comercials, esportives, logístiques o industrials
 • Neteja amb vapor
 • Prospecció, neteja i desinfecció d’aire condicionat.
 • Neteja exterior: façanes, cobertes i servei anti-graffitis
 • Ordre i classificació d’elements i espais
 • Neteges verticals: vidres, rètols, persianes…
 • Rentat de: cortines, catifes, recobriments tèxtils, tapisseries, moquetes, sofàs
 • Neteja d’equips electrònics i ofimàtics
 • Neteja i manteniment de pàrquings
 • Jardineria i zones verdes
Dues noies netejant un despatx
Noia netejant vidre de lavabo

Serveis per a particulars i comunitats de veins

Netaja i Manteniment per a particulars i comunitats de veïns.

 • Serveis generals de neteja i conservació
 • Neteja amb vapor
 • Neteja exterior: façanes, cobertes i servei anti-graffitis
 • Catifes: serveis de recollida i entrega a domicili
 • Serveis domèstics: Planxa, rentat…
 • Ordre i classificació d’elements i espais
 • Neteges verticals: vidres, persianes
 • Rentat de: cortines, catifes, recobriments tèxtils, tapisseries, moquetes, sofàs
 • Neteja i desinfecció d’aire condicionat
 • Neteja i manteniment de pàrquings

Serveis especials de neteja

Serveis tècnics que requereixen d’una maquinària i utillatges concrets.
 • Neteja pantalles cinema
 • Neteja a fons de qualsevol espai
 • Neteja per obra nova o reformes
 • Neteja de zones afectades per sinistres, incendis o inundacions
 • Neteges per ultrasons de cortines venecianes
 • Neteja de piscines
 • Neteja d’embarcacions
 • Retirada i buidatge d’espais amb la seva gestió dels residus
 • Neteja amb ozó
 • Neteja interior dels
 • “Doble vidre” (vidre i càmara)
 • Neteja de falsos sostres
Operari fent feines de neteja especials
Operari fent feines de manteniment tècnic i de construcció

Serveis tècnics professionals

Reparacions, Reformes, Arreglos, Retocs i Manteniments.

Professionalitat, seguretat, control de qualitat, responsabilitat civil i social, classificació empresarial Grup U, Subgrup 1, categoria D.

 • Obra menor
 • Pintura
 • Restauració i sanejament
 • Soldadura i Planxa
 • Treballs de taller i reparacions
 • Jardineria i zones verdes

“Els serveis tècnics professionals son una altre especialitat d’Optimitzem Espais”

Gerent d’Optimitzem Espais